Přeskočit na obsah

Volební program bychom rádi představili jako dlouhodobou i krátkodobou koncepci na 4 roky s výhledem až na 16 let.

Čeho chceme v jednotlivých oblastech dosáhnout?

Sociální a zdravotní služby

Nadále bychom rádi podporovali organizace v sociální oblasti, a to včetně terénních služeb. Chtěli bychom také pomocí pobídek zvýšit počet zubních lékařů, kterých je nyní na počet obyvatel nedostatek.

Životní prostředí

Stejně jako v minulosti budeme chránit přírodu Beskyd a podporovat spolky, které se o ni starají. Budeme iniciovat výsadbu původní vysoké zeleně uvnitř města a s lesními hospodáři podporovat řešení zadržení vody v krajině. Pevně si stojíme za uzavřením dolu Frenštát, včetně úplné likvidace důlních jam a zrušení dobývacího prostoru, který již nesmí omezovat rozvoj Frenštátska.

Plně podporujeme rozvojový projekt CÉRKA, který má ambici získat dotace na rozvoj infrastruktury na území bývalého dolu Frenštát.  Má zde vzniknout nové komunitní centrum a technické zázemí pro start-upy, služby a obchody, to vše bude fungovat i s pomocí sdílené energetiky v areálu. Tento projekt přinese do Frenštátu nové technologie a nápady i proto, že se na něm bude podílet Ostravská univerzita a Inovační centrum. Realizace tohoto projektu je podle nás jednou z možností, jak ve Frenštátě udržet mladé lidi díky možnosti budoucí zajímavé práce v této nově vybudované lokalitě. 

Doprava

Podpoříme realizaci obchvatu centra. Propojíme cyklostezky s okolními obcemi mimo cesty I. a II. třídy. Vybudujeme nebo opravíme chodníky, cesty a parkovací plochy, aby se ve Frenštátě dalo pohodlně a bezpečně cestovat všemi prostředky, a to v souladu s ekologickými trendy 21. století. Uzavřeme dohodu o budování dopravní infrastruktury s okolními obcemi a ŘSD.

Bezpečnost 

Zajistíme respekt Městské policii, aby mohla pracovat aktivně i preventivně. Zřídíme stacionární nebo úsekové radary na ulicích Záhuní, Nádražní a Rožnovská s ohledem na BESIP, případně podpoříme semafory na místech s obtížným přechodem chodců, které zároveň nezpomalí dopravu.

Moderní technická infrastruktura 

Vytvoříme příznivé podmínky pro bezmotorovou dopravu a také pro elektromobilitu. Podpoříme projekt „Smart city“ zahrnující elektronabíječky nebo chytrý odvoz odpadů.

Sport a volnočasové aktivity

Budeme se aktivně podílet na výstavbě sportovní haly a rozvoji dalších sportovišť. Podpoříme horské závody, místní sportovní spolky a sportovní aktivity pro děti, mládež i dospělé.

Bydlení

Vzhled města nám není lhostejný, a proto zřídíme novou konzultační pozici „urbanista/architekt města“ s cílem stanovit a dodržet jednotný vzhled veřejných budov a ploch ve městě, kontrolovat výstavbu a opravy v místě památkové zóny a zajišťovat dohled nad realizací staveb zadávaných městem. Tento člověk nebude zaměstnancem města, ale pouze konzultantem. V rámci aktualizovaného územního plánu navrhneme nové plochy určené k bydlení s dosažitelnou infrastrukturou. Budeme pokračovat v revitalizaci stávajících sídlišť a opravě bytových domů v majetku města.

Kultura

Budeme nadále podporovat tradiční i nové akce, festivaly a další projekty pro všechny věkové skupiny. Taktéž budeme podporovat místní spolky.

Podnikání

Budeme pořádat pravidelné setkávání zástupců firem s představiteli obce, což povede k lepší komunikaci a efektivnější podpoře malých i středních podnikatelů ze strany města.

Školství

Budeme motivovat vedení škol, aby držely stálé pedagogické sbory s minimální fluktuací. Propojíme školy se zaměstnavateli tak, aby se absolventi usadili zde a neodjížděli do větších měst nebo zahraničí. Otevřeme školní hřiště a dětská hřiště u školek pro veřejnost.

Cestovní ruch

Zajistíme kvalitní značení turistických tras prostřednictvím viditelných informačních tabulí a také snadnou informovanost návštěvníků našeho města díky lehce dostupnému infocentru. Infocentrum rozšíříme a přesuneme na vhodnější místo.

Efektivní řízení města

Začneme používat online komunikační nástroje, abychom zajistili kvalitní informovanost občanů, s nimiž plánujeme osobní setkávání v rámci pravidelných pochůzek radních i zastupitelů. Zdigitalizujeme většinu činností na MÚ. Budeme spolupracovat na rozvoji města a realizaci akčních plánů do roku 2031. Ke všem projektům stanovíme konkrétní specifické cíle a určíme jmenovitou zodpovědnost.

Řešení energetické krize

Pokusíme se snižovat energetickou náročnost nemovitostí (zejména zateplením) a veřejného osvětlení ve správě obce (přechodem na úsporná svítidla). Postupně chceme nahrazovat stávající plynové vytápění obnovitelnými zdroji energie (fotovoltaika, tepelná čerpadla), a to ve všech objektech v majetku města včetně bytových domů.

Investice a dotace

Během prvního volebního období chceme dokončit řadu rozpracovaných investic. Rádi bychom žádali o více dotačních titulů, a to pomocí externích dotačních expertů. Nadále budeme hledat finanční prostředky do plánu rozvoje města.

Vlastní rozvoj

Budeme se učit od jiných zastupitelstev měst obdobné velikosti a využívat jejich znalosti a zkušenosti. Nadále se budeme vzdělávat ve svých profesích, abychom je mohli efektivně využít při řízení města.

Město musí držet krok s dobou!

| Ing. Hana Petříková, 40 let | Kandidátka na starostku města |

#modernimestobeskyd