Přeskočit na obsah

Mgr. Zdeňka Leščišinová

Většinu svého profesního života jsem prožila vedle mladých lidí, kteří mi často byli inspirací. Věřím, že nyní nastal čas, aby to byli právě oni, kdo naše město povedou dále. Vím, že mnohým z nich chybí zkušenosti a třeba i ostřejší lokty, ale mají všechny předpoklady uspět, protože v sobě mají pokoru, jsou slušní, čestní, odborně zdatní, zvídaví a mají odvahu navázat na to, co se podařilo a chuť změnit to ostatní, jsou odhodlaní a umí si stát za svým. Nebojí se úkolů, které na ně budou čekat, a že jich nebude málo. Pokud se naše město má dále rozvíjet a růst, nutně potřebujeme pohled mladší generace, ale ne té, která se žene jen za funkcemi a vlivem. Takový přístup má obyčejně jepičí život. Věřím, že většina voličů ocení jejich odvahu a snahu s vědomím toho, že za nimi nestojí žádná politická strana, žádný donátor, a že se sami museli veřejnosti představit při sběru podpisů voličů, museli obhajovat a vysvětlovat svůj program, což není vůbec snadné. Podpořme je prosím a dejme jim svůj hlas. Věřím, že nás nezklamou.


Mgr. Jiří Novotný

Je mi velkou ctí, že jsem mohl 16 let zastávat za Naše Beskydy funkci starosty obce Trojanovice a budu se ucházet o možnost ve své práci i nadále pokračovat. Jsem také velmi rád, že Trojanovice s Frenštátem vždy dobře spolupracovaly, což dokazuje například rozkvět Horeček. Současná doba je poněkud turbulentní a čeká nás velké množství změn v energetice, digitalizaci, odpadovém hospodářství a dalších oborech, kterým se my starostové věnujeme. Kromě toho všeho je před námi opravdu velká příležitost, a to revitalizace areálu Dolu Frenštát. Máme propracovanou podrobnou vizi, jak bude region vypadat za 15 až 20 let, a tato vize se týká nejen obce Trojanovice, ale i celého Frenštátu. Obec bez města by totiž nebyla tak úplně celá díky tomu, jak je od Horeček až po Bystré s městem propojena. Proč o tom mluvím? Protože revitalizace Dolu Frenštát v rámci unikátního projektu CÉRKA není příležitostí jen pro Trojanovice, ale také pro celé Frenštátsko. Mimo jiné máme v rámci CÉRKY domluvenou spolupráci s Ostravskou univerzitou na výstavbu experimentálního terénního pracoviště pro 200-250 studentů, s MS krajem zase stavbu inovačního centra, které bude podporovat nejen start-up firmy, ale i stávající firmy v současné nepřehledné době plné změn. Chceme také spolupracovat s dalšími subjekty především ze stran spolků a firem z celého Frenštátska a vytvořit tak místo pro rozvoj nové generace našich dětí. Je to opravdu ohromná příležitost; převzít majetky po OKD a vybudovat inovativní prostor, který náš region posune na poli architektury, urbanismu, energetiky, autonomní dopravy a digitalizace o třídu výše. Na tom všem v Trojanovicích pracujeme a budeme muset spolupráci mezi Frenštátem a obcí Trojanovice ještě více zintenzivnit. Čeká nás totiž minimálně vybudování společné cyklostezky z Frenštátu přes CÉRKU na Pinduli a Rožnov a dále úzká spolupráce ohledně rozvoje vodovodů a kanalizací. Jsem velmi rád, že Naše Beskydy ve Frenštátě opět kandidují do vedení města a navazují tak na dobrou práci naší skvělé kandidátky, paní Zdeňky Leščišinové. Této bývalé paní starostky si velmi vážím za její velkou práci pro město, a myslím, že položila velmi dobré základy pro nynější plánovaný rozvoj. Frenštát podle mě potřebuje jasnou vizi na dalších 15-20 let dopředu ve všech oborech, o kterých jsem psal výše. Hlavně ale potřebuje, aby za tou vizí a jejím naplněním stál jeden člověk a jeho schopný tým lidí, stejně jako je tomu v Trojanovicích. A jelikož to není práce na jedno volební období, tak je zapotřebí, aby tento tým byl mladý a svou práci mohl zdárně dokončit. Jsem velmi potěšen, že se ve městě podařilo postavit nový mladý tým Našich Beskyd v čele se skvělou osobností, která má základy v rodině dlouholetého ředitele podniku Siemens, pana Jaroslava Zapletala. To, jak jeho dceru Hanku Petříkovou znám, a to, z jak fantastického a inspirativního prostředí pochází, je pro mě zárukou potřebných změn pro Frenštát. Já tedy s klidným svědomím a se vší odpovědností doporučuji volit Naše Beskydy. Pokud tedy takto milí frenštáčané zvolíte, budu velmi rád všemi svými zkušenostmi, znalostmi a rozsáhlými kontakty pomáhat nejen Trojanovicím, ale i Frenštátu. Kéž už nikdy neslyším z Frenštátu, že se v Trojanovicích máme lépe. Věřte mi, že se mi to nedobře poslouchá


Mgr. Tomáš Káňa

Nevstoupíš dvakrát do téže řeky, ví se už do dob starého Řecka a nic nemůže být pravdivější. Přesto jsem já do řeky komunální politiky vstoupil čtyřikrát a nelituji. Hodně plánů se podařilo přenést do reálného světa, některé zanesl prach nebo nepřežily střet s realitou rozpočtu města. Vstoupit do zastupitelstva mne donutila hrozba otevření dolu a když tohle nebezpečí nyní na nějakou dobu usnulo, tím víc se hlásí k řešení jiné problémy života našeho města. A právě proto, že mé zaměření na důl Frenštát bylo možná až příliš úzké, je nejvyšší čas dát možnost jiným, aby projevili své ideály, nadšení, vůli, neústupnost a současně schopnost kompromisu. NAŠE BESKYDY dokázaly to, co umí málokdo – generační obměnu za mladé lidi ve věku, kdy jsem já sám začínal. S novými myšlenkami a novými představami. Vzhlížím k nim s úctou, protože vím, do jaké mlýnice dobrovolně vstupují, ale mám radost, že se rozhodli tomu, co se kolem děje jen trpně nepřihlížet, ale sami své okolí tvořit. Ať už názor NAŠICH BESKYD na další vedení města sdílíte nebo ne, jděte určit směr našeho města k volbám. Výběr je široký. Je třeba jen chtít.


Ing. Alois Jaroš

Přidávám pár slov, abych popsal své pocity z předávání štafetového kolíku zodpovědnosti za dobré jméno Našich Beskyd nové, mladší generaci slušných a šikovných lidí. Tito lidé, stejně jako my starší členové NB, jsou přesvědčeni, že politika (a hlavně ta komunální) má být služba občanům, a ne služba sobě. Je to od nich velká odvaha kandidovat v době, kdy se svět přes noc propadl skoro o století zpátky a kdy problémy na všech úrovních blednou před jedinou velikou hrůzou zbytečné války a politických i ekonomických zmatků s ní spojených. Nelze očekávat, že to neovlivní komunální úroveň a hospodaření města. Věřím ale, že si s tím naši nástupci poradí a obstojí i v této nelehké situaci. Naše Beskydy mají za sebou mnoho užitečné práce a čtyři volební období bez afér a osobních selhání. Pokaždé s ochotou spolupracovat s každým uskupením, které to s městem myslelo dobře. Podporuji tedy snahu nových kandidátů, jsem přesvědčen o jejich osobní poctivosti a dobrých úmyslech a líbí se mi jejich elán a chuť navázat na všechno dobré, co už se udělalo a spojit to s novými přístupy ve všech oblastech činnosti městské správy.

Moc přeji nejen nám občanům, ale i celému novému zastupitelstvu úspěšné nové volební období, aby se nám všem ve Frenštátě dobře a spokojeně žilo.