Přeskočit na obsah

Naši lidé

Ing. Hana Petříková, 39 let

stavební inženýr, soudní znalec

Pocházím z Frenštátu, kde jsem vyrostla a chodila jsem na zdejší gymnázium. Po skončení studií na ČVUT v Praze jsem tam pak pět let žila a pracovala, ale táhlo mě to zpět do Beskyd. Po návratu do Frenštátu jsem pak pracovala jako vedoucí investic v nemocnici v Novém Jičíně, kde jsem měla na starost správu a investice do budov. Poté jsem odešla na mateřskou a rodičovskou dovolenou se syny, během níž jsem vystudovala na katedře ekonomiky VŠB obor odhady nemovitostí a v roce 2019 jsem byla jmenována soudním znalcem v oboru ekonomika – oceňování nemovitostí. Během rodičovské dovolené jsem projektovala drobné stavby v okolí až po plodnou spolupráci na interiérech se skvělou Janou Kellermannovou. Ve volném čase jsem podporovala různé aktivity s dětmi, až jsem se dostala ke kurzu plavání, které vedu jako lektorka těch nejmenších dodnes.

Po mateřské dovolené se mi splnil další sen, a to pracovat u ve studiu pod vedením architekta Kamila Mrvy. Stala jsem se vedoucím projektantem, například technologického centra v moravském Krumlově, obytného souboru s hotelem na Ostravici, ale i staveb pro Trojanovice. Mimo jiné jsme se dostali i k projekci revitalizaci areálu dolu Frenštát s názvem Cérka a vize Jirky Novotného mne bez nadsázky uchvátila. Jsem velmi ráda, že se ve Frenštátě nebude těžit uhlí ani plyn, ale ještě nás čeká dlouhá cesta. Vždy jsem byla proti těžbě a můj otec, Ing. Jaromír Zapletal (bývalý ředitel firmy Siemens Elektromotory Frenštát), také vždy aktivně vystupoval proti jejímu zahájení a bojoval za zrušení dolu Frenštát.  Mou motivací pro vstup do politiky je touha po změně, po transparentním vedení města, jasné zadávání a plnění úkolů, přesné dodržování koaliční smlouvy, lepší spolupráce s okolními obcemi a celková modernizace a jasná architektonická vize, co se týče frenštátských veřejných prostor.

Ing. Ondřej Svoboda, 32 let

vedoucí kina, podnikatel v oboru úprava zeleně

Ve Frenštátě žiji od narození. Po studiu střední školy jsem šel na VUT do Brna, ale každý víkend jsem se těšil domů do podhůří Radhoště. Pro město brigádně pracuji od patnácti let a poslední tři roky zastávám pozici vedoucího místního kina. Současně pracuji ve své firmě zabývající se údržbou zahrad. Ve volných chvílích rád chodím do přírody, plavu nebo jezdím na kole. Díky svým zkušenostem a přístupu k informacím vím, co město aktuálně potřebuje, čemu je třeba se věnovat více a co naopak vypustit.

Na Frenštátě se mi líbí zejména jeho poloha uprostřed hor a krásná příroda kolem. Za Naše Beskydy kandiduji s cílem nahlédnout do zákulisí vedení města a také zjistit, proč se některé investiční akce nedají realizovat. Také chci přenést na zastupitele větší osobní odpovědnost za jejich rozhodnutí a zlepšit komunikaci mezi vedením a občany města, podnikateli, obchodníky atd.

René Strnadel, 29 let

podnikatel v kovovýrobě

Narodil jsem v Ostravě a od roku 2000 jsem žil v Trojanovicích, kam mě s rodiči přivedly rodinné vazby. Můj dědeček v Trojanovicích provozoval hotel Beskyd a v konečné etapě i hotel Pantáta na Horečkách. Do blízkého Frenštátu jsem chodil na základní školu. Vystudoval jsem Vítkovickou střední průmyslovou školu, kde jsem studoval obor zaměřený na letectví. Ve Frenštátě pod Radhoštěm jsem si našel manželku a zde jsem se také rozhodl žít. Společně s mou nejbližší rodinou provozujeme firmu Superior Steel, kde vyrábíme nerezové bazény a průmyslové příslušenství. Má rodina také provozuje chráněné dílny po mém dědovi, kde se vyrábějí součástky pro AK Frenštát i Siemens. Frenštát vnímám jako klidné město, kde je potřeba zlepšit obslužnou infrastrukturu pro firmy a zvýšit dopravní bezpečnost pro občany, například stavbou obchvatu, a vytvořit zde kvalitní podmínky pro všechny věkové skupiny a nabídnout lidem zajímavé možnosti moderního města v přírodě. Líbí se mi možnosti, které nám zde nabízí projekt Cérka, která výrazně podpoří rozvoj a modernizaci Frenštátu.

Martin Turek, 41 let

procesní technik, dobrovolný hasič

Narodil jsem se v Ostravě a ve Frenštátě pod Radhoštěm bydlím od roku 2005, tedy 17 let. Vystudoval jsem sportovní gymnázium v Ostravě. Při studiu na Pedagogické fakultě (obor učitelství 2. st. ZŠ) jsem nastoupil do tehdejší firmy Siemens VDO (nynější Vitesco Technologies), kde pracuji na pozici Technolog – Projektový vedoucí až dosud. Zkušenosti s plánováním investic, změnovým řízením a vedením projektu uplatňuji i v osobním a veřejném životě. Již to bude téměř 10 let, co jsem vstoupil do sdružení dobrovolných hasičů Frenštát, kde jsem byl členem výjezdové jednotky a nyní působím jako vedoucí kroužku Mladých hasičů Frenštát. Již 8 let jsem členem komise prevence kriminality zřízené radou města, a aktivně se zapojuji do její činnosti. Mezi mé koníčky a záliby patří věda, technika a sport; zejména běh, cyklistika a plavání. Samozřejmě se rád věnuji i své rodině a péči o dům a zahradu. Jsem ženatý a mám dvě dospívající děti. Město Frenštát pod Radhoštěm mi přirostlo k srdci. Je to nejen krásné místo situované mezi horami, ale také skvělé prostředí k životu. Jeho potenciál ale ještě není ani zdaleka naplněn a je zde ještě mnoho oblastí, na kterých je třeba ve Frenštátě zapracovat. Proto se chci aktivně podílet na jeho zlepšování, chodu a rozvoji. Mým mottem je: Aktivně proti závisti, neznalosti a lenosti, nejde není odpověď.

Bc. Petr Šelepa, 33 let

příslušník ozbrojeného bezpečnostního sboru

Ve Frenštátě bydlím od narození, tedy od roku 1989.Líbí se mi geografické postavení města a okolní relativně volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity (CHKO Beskydy). Je to opravdu skvělé místo na outdoorové aktivity, odpočinek a relaxaci. Nelíbí se mi celkový přístup k bezpečnosti a nedostatečná vzájemná kooperace mezi frenštátskými občany a místní samosprávou. Dvanáctým rokem sloužím u bezpečnostních sborů, z toho desátým rokem u Policie České republiky. Aktuálně jsem důstojníkem útvaru Ochranné služby Policie České republiky a mým úkolem je zabezpečení ochrany chráněných osob.

Chci se zejména zaměřit na problematiku, která je blízká mému oboru. Vystudoval jsem středoškolský maturitní obor Strojník požární techniky a bakalářský studijní program Bezpečnostní politika. Chtěl bych se tudíž zaměřit na prevenci kriminality (např. účelový a efektivní kamerový systém), dopravní prevenci (např. bezpečné cesty, „zdravé“ dopravní značení) a komplexní přístup k bezpečnosti a efektivnímu způsobu předávání důležitých informací našim občanům (např. platforma Mobilní rozhlas). Prohloubení a zjednodušení vzájemné kooperace mezi místní samosprávou a občany města je dle mého názoru velmi důležitým krokem pro efektivní rozvoj našeho města. Mým cílem je také prosadit na určitá místa stacionární, popřípadě úsekové radary na měření rychlosti v dopravě, zvýšit počet parkovacích míst a celkově zefektivnit spolupráci a provázanost městské a státní policie, hasičů Frenštát p. R. s místní samosprávou. 

Provozuji trail run (běh v kopcích), mám rád kondiční a silové sporty. Kromě těchto individuálních sportů rád hraji také týmové sporty, například badminton, beach volejbal, fotbal apod. Jako aktivnímu sportovci mi není lhostejné, jak vypadají místa, kde se ve Frenštátě dají provozovat pohybové aktivity. Rád bych se zasadil i o vybudování a údržbu kvalitního zázemí pro různorodé sportovní aktivity (cyklostezka, chodníky, workoutové hřiště, městská sportovní hala, krytý bazén, aquapark aj.).

Mgr. Pavla Jarošová, 34 let

učitelka anglického jazyka, překladatelka

Ve Frenštátě bydlím od narození, a ač jsem celkem deset let studovala a pak pracovala v Brně, vždy jsem měla v plánu se sem vrátit. V současné době jsem na rodičovské dovolené s druhou dcerou, předtím jsem se živila jako lektorka jazyků a překladatelka. Ve volném čase nejraději čtu, chodím po horách nebo cestuji. Vnímám, že mnohé věci se zde posunuly a zlepšily, ale na mnoha jiných je třeba ještě pracovat. Vždy jsem se zajímala o ochranu životního prostředí a představa, že se u nás bude těžit uhlí, pro mě byla nepřijatelná. Těší mě tedy, že se podařilo dosáhnout jakéhosi konsensu a těžit se nebude, ale to neznamená, že můžeme toto téma opustit. Revitalizace důlního prostoru je podle mě naprosto nutná a plně podporuji projekt Cérka. Ochrana přírody je pro mě prioritní, ale není to samozřejmě jediné téma, kterým se chci zabývat. Jako maminka dvou malých dětí udělám vše, co budu moci, pro zlepšení kvality a dostupnosti dětských hřišť a prostor pro volnočasové aktivity. Chci, aby byl Frenštát moderní, krásné, čisté a ekologické město, kde se budou cítit dobře a bezpečně jeho stálí obyvatelé i dočasní návštěvníci. 

Ing. arch. Jana Eliášová, 30 let

architektka

Narodila jsem se ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde moje rodina žije po několik generací. Já jsem zde chodila na místní osmileté gymnázium. Po maturitě jsem vystudovala Architekturu a stavitelství na VŠB-TUO. Ve svém volném čase nejraději chodím po okolních beskydských kopcích, tvořím smaltované obrazy ve frýdlantské dílně a hraji na akordeon.

Po návratu ze studií zpět do rodného města mě blíže k tématu Frenštátu a jeho vývoje znovu přivedl můj bratr Jan, který o něm v loňském roce natočil dokumentární film s názvem Proměny v čase. Jako architektka bych se chtěla zaměřit především na veřejný prostor ve městě, protože právě on významně utváří vztah člověka k místu, kde žije. Tento prostor by měl být upravený, čistý, přístupný všem a měl by nabádat k setkávání. Proto je důležité se o něj dobře starat, zlepšovat jej a investovat tak do následujících generací. Proto také podporuji zřízení nové funkce architekta města, která je běžnou součástí úspěšných obcí v České republice.

Ing. Radim Klosík, 36 let

mechanický inženýr – vývoj

Pocházím z Vlčovic a do Frenštátu jsem chodil na gymnázium. Vystudoval jsem při práci obory Technická bezpečnost osob a majetku a Strojírenská technologie na VŠB. Ve Frenštátě žiji od roku 2016. Mám dvě malé děti. Nyní pracuji na vývojovém oddělení ve společnosti Tymphany. To, že Frenštát je krásné místo pro život, mi ukazuje hlavně moje manželka. Pochází sice z Ostravy, ale ve Frenštátě se jí moc líbí a tvrdí, že by jinam nešla. Ve volném čase jsem hrával fotbal a nyní hraji lední hokej, jezdím na horském kole a věnuji se myslivosti. O post v městském zastupitelstvu se ucházím, jelikož nerad jen sedím a poslouchám, jak se to dělá špatně, ale chci něco udělat pro změnu. Chci prosadit věci a opatření, která zajistí, že nám tu nebude líp, ale lépe. Nechci tím říct, že naše nynější zastupitelstvo to dělá špatně, ale rozhodně nám prospěje větší důslednost, třeba v získávání evropských dotací. Systém evropských dotací je sice složitý, ale měli bychom se snažit z našeho členství v EU vytěžit pro Frenštát co nejvíce.

Mgr. Nikola Hozová, 30 let

učitelka 2.stupeň SŠ, t.č. na mateřské dovolené

Narodila jsem se v dnes již neexistující porodnici na Čeladné a ve Frenštátě jsem chodila na základní školu a na gymnázium. Miluji hory, sport všeho druhu, Jaroslava Seiferta, kvalitní hudbu a literaturu, cestování, houbaření a Harryho Pottera. Vysokoškolská studia jsem absolvovala na FF OU v Ostravě (obor Učitelství pro SŠ), poté jsem se přestěhovala do Brna, kde jsem vyučovala na druhém stupni ZŠ a zamilovala se do svého povolání. V Brně se mi líbilo, ale Frenštát mi chyběl, a to nejen rodina a přátelé, ale také zdejší atmosféra, příroda, hory a čistý vzduch. Výhledu z vrcholu kopce se zkrátka nic nevyrovná a tento pocit musejí znát všichni, kdo chvíli žili na „rovině“. Nyní tedy s manželem a roční dcerou žijeme ve Frenštátě, zdá se mi ale, že od mých středoškolských let se to tady změnilo a naše město přestává být atraktivní nejen pro dospívající mládež a rodiny s dětmi, ale také pro starší generaci. Mám pocit, že se ve městě snížila participace občanů na záležitostech města a spíše zde vnímám stagnaci a neochotu si vzájemně pomáhat. To jsou také důvody, které mě vedly ke vstupu do Našich Beskyd, protože mí kolegové současnou situaci vnímají podobně. Chceme a budeme společně hledat způsoby, jak z Frenštátu udělat město, kde budou všichni spokojeně, aktivně a kvalitně žít. Frenštát má rozhodně potenciál stát se atraktivnějším, modernějším a bezpečnějším městem, ale musíme mu v tom pomoci.

Lukáš Hadaš, 32 let

procesní expert

Ve Frenštátě žiji od narození, a přestože jsem kvůli studiu nebo práci bydlel přechodně v jiných městech, vždy jsem Frenštát považoval za svůj domov a vždy jsem se sem rád vracel, kdykoliv se mi naskytla příležitost. Nyní, po 6 letech strávených v Brně, kde momentálně pracuji jako procesní expert, jsem se rozhodl pro trvalý návrat, abych mohl trávit více času s rodinou a přáteli. Ve volném čase mě nejčastěji můžete potkat na Velkém Javorníku nebo na procházkách s mým bílým švýcarským ovčákem. V letošních volbách kandiduji, protože se chci podílet na rozvoji města a zároveň nejsem spokojený se současným vedením, kde je z mého pohledu velký prostor pro zlepšení. Konkrétně mi jde o zodpovědnější hospodaření s rozpočtem, transparentní vedení a o lepší práci s podněty obyvatel Frenštátu.

Ing. Kateřina Špačková, 30 let

ekonom, finanční konzultant

Ve Frenštátě bydlím od narození. Chodila jsem zde do školky, na základní školu i na gymnázium. Poté jsem studovala v Ostravě Ekonomickou fakultu Vysoké školy Báňské, konkrétně obor účetnictví a daně. Vždy jsem se velmi ráda vracela zpět do Frenštátu a věděla jsem, že bych tady chtěla žít. Mým přáním je, aby Frenštát byl krásným městem pro nás i pro naše potomky. Trápí mě, že si zde nemají děti kde hrát, a že větším dětem chybí pořádné sportovní zázemí, aby se mohly prosadit. Pro některé děti tak sport není vůbec dostupný nebo je rodiče musí vozit do okolních měst. 

Nyní pracuji jako ekonom na dvou menších školách a pomáhám lidem s financemi. Myslím, že je velmi důležité, aby město využívalo naplno veškeré prostředky, na které je schopno dosáhnout a nenechalo si tak utíkat velmi zajímavé investiční příležitosti. Chci přispět k tomu, že se o Frenštátu bude mluvit jako o místě, kde by chtěl žít každý.

Mgr. Petra Fišerová, 37 let

učitelka 2. stupně na ZŠ Záhuní

Ve Frenštátě žiji celý svůj život. Navštěvovala jsem gymnázium a následně vystudovala Fakultu chemicko-technologickou v Pardubicích, v pátém ročníku jsem absolvovala stáž v holandském Groningenu. V Praze jsem ještě dostudovala Doplňující pedagogické studium a začala učit na základní škole. Po mateřské a následně rodičovské dovolené jsem se k učitelské profesi vrátila a již třetím rokem učím na ZŠ Záhuní. Baví mě turistika, jízda na kole a také tancuji ve folklorním souboru Radhošť. Jako maminka dvou dětí a mnohonásobná teta budu prosazovat vybudování kvalitního zázemí pro rodiny s dětmi, kde budou moci trávit společné chvíle. Velmi důležitá je pro mě také otázka infrastruktury a bezpečnost. Bydlím na periferii Frenštátu a dostat se bezpečně s dětmi do školy či kroužku bez auta je vcelku nemožné. Věřím, že Naše Beskydy mohou mnohého dosáhnout v oblasti infrastruktury i volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi. Jsme parta mladých perspektivních lidí odhodlaných věci dělat jinak s jasným cílem.

Ing. Martina Drnovská, 51 let

ekonom

Ve Frenštátě pod Radhoštěm bydlím již 28 let. Pracuji na finanční účtárně ve Vitesco Technologies a mám tři dospělé dcery. Ve sdružení Naše Beskydy působím od jeho založení. Jsem velký odpůrce těžby na dole Frenštát. Před 15 lety jsme na Radhošti uzamkli zemi Valašskou na 100 let a nadále se snažíme chránit beskydskou krajinu před těžaři. Mám ráda život a ráda poznávám nové lidi. Také ráda cestuji a poznávám zajímavá místa v ČR i v zahraničí. V létě pěšky nebo na kole, v zimě na lyžích. Zajímám se o veřejný život v našem městě a byla bych velmi ráda, kdyby se starostkou města stala Ing. Hana Petříková

Ing. Robert Halamíček, 43 let

vedoucí výroby

Pocházím z Frenštátu pod Radhoštěm, kde jsem vystudoval zdejší gymnázium a poté pokračoval na vysoké škole ekonomického směru. Po skončení studia jsem se vrátil zpět a začal pracovat v tehdejším Siemensu, dnes Continentalu. Prošel jsem různými pozicemi od disponenta logistiky, přes plánování výroby, vedoucího skupiny plánování výroby až po dnešní pozici: vedoucí výroby. Pro naše město už jsem měl čest pracovat v zastupitelstvu i radě, mám tedy už zkušenosti, na které mohu navázat.

Bc. Hana Strnadlová, 29 let

učitelka MŠ Trojanovice

Frenštát je mé rodné město, po základní škole jsem zamířila na obor předškolní pedagogika v Přerově a po maturitě mě uchvátil obor speciální pedagogika – dramaterapie v Olomouci. Vždy jsem ale věděla, že moje cesta je práce s předškolními dětmi a návrat do Frenštátu. Být blízko rodině a přírodě, která mi vždy chyběla, když jsem byla pryč. Místo jsem nakonec našla v MŠ Trojanovice, nyní jsem na mateřské dovolené. Frenštát znám díky brigádám v autokempu a praxím ze všech možných stran. Navštívila jsem školky, školy, nízkoprahové centrum Kryt nebo dům pro seniory Hortenzie. Kromě témat vzdělávání a sociální práce je mi velmi blízká také kultura. Jako milovník divadla si moc cením aktivit amatérského divadelního souboru Waterloo, různých akcí pořádaných ZUŠ (například Tanec pod hvězdami) či kulturním střediskem Frenštát. Ve Frenštátě je spousta skvělých věcí a nadšených lidí, ale stále je na čem pracovat a co zlepšovat. Proto je myslím důležité, aby mladí lidé jako my poukazovali na to, co ve městě chtějí a potřebují.

Mgr. Svatava Pokorná, 45 let

OSVČ

Narodila jsem se ve Šternberku, což je velmi podobné město jako Frenštát. Načas jsem si odskočila do Ostravy vystudovat vysokou školu a od té doby jsem pracovala Olomouci ve firmě Hyundai. Poté jsem nastoupila ve Šternberku na pozici ředitelky Městských kulturních zařízení a měla jsem na starosti chod galerie, kina, kulturního centra a založila jsem projekt Expozice času. Do Frenštátu jsem se provdala a žiji zde již 12 let. Donedávna jsem působila jako lektorka plavání v kurzech pro děti, a nyní pracuji jako OSVČ ve formě Carvago. S manželem a syny jsme ve Frenštátě celkem spokojení a žije se nám zde dobře, ale je jasné, že to zde není ideální. Chybí nám především lepší zázemí pro děti, od upravených a bezpečných venkovních hřišť přes cyklostezky navazující na ty v okolních obcích až po možnost in-line bruslení. Naopak se nám velmi zamlouvá bazén a v létě akvapark, který velmi rádi navštěvujeme. 

Mgr. Pavla Cibulcová, 28 let

učitelka 1. stupně ZŠ

Ve Frenštátě jsem se narodila a prožila zatím celý svůj život. Vzdálila jsem se pouze na pár let do Olomouce, kde jsem vystudovala pedagogickou fakultu. Vždy jsem se ale ráda vracela domů, do našich krásných Beskyd. Táhlo mě zpět několik věcí. Moje rodina, mé koníčky a naše hory. Od malička jsem zpívala a tančila ve folklorním souboru, ve kterém jsem získala lásku k naší kultuře a tradičním hodnotám. Frenštát je pro mě město, ve kterém chci prožít všechny krásné chvíle svého života a proto se budu moc ráda aktivně podílet na jeho fungování a dalším rozvoji. 

Pavel Šmajstrla, 45 let

mlynář pohanky

Kořeny naší rodiny na Frenštátsku spadají až do 16. století a i já jsem prožil celý svůj život v této krásné krajině. Po středoškolském studiu zemědělské školy v Rožnově p. R. jsem se začal věnovat rodinnému mlýnu na pohanku, který nyní vedu jakožto pátý mlynář a snažím se pokračovat v této krásné tradici mých předků.  K poctivému řemeslu pomalu vedu i své dvě děti, které mi spolu s mou manželkou dodávají energii do další práce. Miluji zdejší přírodu a hory a vždy budu bojovat proti těžbě uhlí a veškerému nesmyslnému drancování frenštátska, proto i já kandiduji za NB v komunálních volbách. 

Ing. Anna Vondráček Janíková DiS., 38 let

učitelka tance, ekonom

Pocházím z Nového Jičína, ale ve Frenštátě žiji již…. let. Již od roku ….. učím balet na zdejší ZUŠ a aktivně se podílím na jejím chodu a organizaci kulturně-tanečních akcí, například Tance pod hvězdami. Tanec a umění je mou celoživotní vášní a neumím si bez nich představit svůj život. Kromě umění se zajímám také o veřejné dění a politiku. Mí rodiče jsou velmi občansky aktivní a veřejně vystupují proti lžím, bezpráví a nespravedlnosti a já se snažím následovat jejich příkladu. Za Naše Beskydy kandiduji proto, že souhlasím s jejich hodnotami a protože mi záleží na Frenštátu a jeho obyvatelích a chci, aby se nám všem zde žilo příjemně, krásně a spokojeně. 

Michal Velecký, 35 let

podnikatel, profesionální sportovec

Do Frenštátu pod Radhoštěm jsem se přestěhoval v roce 2015 z Ostravy, kde jsem se už od raného věku naplno věnoval lednímu hokeji, který jsem v 19 letech začal hrát profesionálně. V době své stále ještě aktivní kariéry jsem hrál 1. českou ligu a posledních šest let jsem působil v německé oberlize. Absolvoval jsem pedagogické lyceum v Ostravě, ale kvůli časové vytíženosti v profesionálním sportu jsem zatím nemohl rozšířit své vzdělání o vysokoškolský titul. 

Dnes žiji s mou rodinou ve Frenštátě, který má nezanedbatelnou a úspěšnou sportovní historii v mnoha sportovních odvětvích, na což bychom neměli zapomínat. Proto jsem se rozhodl kandidovat v komunálních volbách, a mým hlavním cílem je zlepšit a rozšířit nynější dosti zanedbané sportovní zázemí pro mládež až na profesionální úroveň.

Vzhledem k mnohaletým zkušenostem ze sportovního prostředí a managementu bych velmi rád pomohl sportu ve Frenštátě zpět na výsluní, kam nepochybně patří. V neposlední řadě bych také rád napomohl znovuobnovení zapomenutých krás, jakým je například areál hotelového komplexu Vlčina na Horečkách, kterým se Frenštát kdysi tak pyšnil a jenž nyní už mnoho let chátrá. Z Frenštátu chceme vytvořit krásné, moderní a funkční město pro všechny věkové kategorie a našimi prioritami je plnění určených plánů, dodržování koaliční smlouvy, spolupráce s okolními obcemi a celková modernizace.

 

Ing. Radim Petřík, 39 let

manažer zahraničního obchodu

Vystudoval jsem frenštátské víceleté gymnázium a od té doby zde ve městě žiji. Vzděláním jsem ekonom se zaměřením na makroekonomii a národní hospodářství, profesně působím v oblasti zahraničního obchodu. Nejsem zatím příliš zběhlý v názvosloví komunální politiky a nebudu tak naše město opřádat odborně znějícími přívlastky, jaké by mělo být. Přeji si zdánlivě prostou věc: aby byl Frenštát příjemným, atraktivním a vyhledávaným místem pro život občanů všech věkových skupin. Ve volném čase se věnuji četbě, sportu a ochotnickému divadlu – v případě mého zvolení do zastupitelstva města tak jistě budu vhodně připraven na eventuální dramatický průběh jednání.

 

#vratisenamto