Přeskočit na obsah

SPOLEČNĚ PRO MĚSTO

Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE BESKYDY – Frenštát pod Radhoštěm

Vyjádření SNKNB k povolebnímu vyjednávání (13.10.2022)

Zdravíme naše podporovatele a příznivce a rádi bychom se vyjádřili ke včera zveřejněnému podpisu koaliční smlouvy ve Frenštátě pod Radhoštěm. Široká koalice byla nabízena i našemu sdružení, ale prakticky bez možnosti rozhodovat. Proto jsme se po zvážení všech okolností rozhodli zůstat konstruktivní opozicí. Toto vyjádření jsme zaslali i zástupcům vítězné strany (Změna s podporou Pirátů) v tomto znění:

Plně respektujeme vaše (Změny) právo jako vítěze voleb zvolit si takovou koalici, jakou uznáte za vhodnou. Nemůžeme však bohužel akceptovat členství v koalici, která by nereflektovala proporcionální zastoupení jejích jednotlivých členů v zastupitelstvu města, tedy výsledek voleb. Jestliže Patrioti podpisem koaliční smlouvy získají dva zástupce v Radě města a my žádného, byli bychom z podstaty věci jen členy „druhého řádu“ bez odpovídajícího podílu na rozhodování. Dle našeho názoru tato skutečnost zjevně narušuje princip „rovnosti“ jednotlivých signatářů koaliční smlouvy, který je v samém úvodu smlouvy deklaratorně zmíněn. Naše neúčast v koalici však rozhodně neznamená, že bychom nebyli ochotni spolupracovat na realizaci těch programových bodů, které budeme považovat za přínosné.

SNK Naše Beskydy

Kvalitní městská infrastruktura

Naším cílem je líbivé a funkční veřejné prostranství s bezpečnými přechody pro chodce a dostatečně širokými chodníky. Chceme se také zaměřit na modernizaci technických služeb a městské energetiky.

Dotační soutěže

Město nesmí spát! Čtyři roky na úřadě není moc a tak není času nazbyt. Dotace dokáží urychlit modernizaci školek, škol, městských budov atd. Je důležité se zaměřovat na dlouhodobě udržitelné projekty.

Finančně silné město

Nesmíme zapomínat na to nejdůležitější! Pokud se mají občané i podnikatelé ve městě cítit dobře, musí být jeho vedení schopné kvalitně a odpovědně nakládat s penězi a obecním majetkem. Jedná se nám např. o maximální využití odpadového hospodářství.

Mladí lidé

Myslíme na všechny věkové skupiny města, ale je třeba držet tempo s dobou. Nabídneme mladým lidem možnosti zajímavého zaměstnání, kvalitního sportovního a volnočasového vyžití pro děti nebo startovací byty. Pokud má být město „zdravé“, musí být atraktivní pro mladou generaci.

NAŠI KANDIDÁTI

1. Ing. Hana Petříková

stavební inženýr
soudní znalec

40 let

2. Ing. Ondřej Svoboda

vedoucí kina
podnikatel v oboru úprava zeleně

32 let

3. René Strnadel

Podnikatel

29 let

4. Martin Turek

procesní technik
dobrovolný hasič

41 let

5. Bc. Petr Šelepa

příslušník ozbrojeného bezpečnostního sboru

33 let

6. Mgr. Pavla Jarošová

učitelka anglického jazyka
překladatelka

34 let

7. Ing. arch. Jana Eliášová

architektka

30 let

8. Ing. Radim Klosík

mechanický inženýr-vývoj

36 let

9. Mgr. Nikola Hozová

učitelka 2.stupeň SŠ, t.č. na mateřské dovolené

30 let

10. Lukáš Hadaš

procesní expert

32 let

11. Ing. Špačková Kateřina

ekonom
finanční konzultant

30 let

12. Mgr. Petra Fišerová

učitelka 2. stupně na ZŠ Záhuní

37 let

13. Ing. Martina Drnovská

ekonom

51 let

14. Ing. Robert Halamíček

vedoucí výroby

43 let

15. Bc.Hana Strnadlová

učitelka MŠ

29 let

16. Mgr. Svatava Pokorná

OSVČ

45 let

17. Mgr. Pavla Cibulcová

učitelka 1. stupně ZŠ

28 let

18. Pavel Šmajstrla

mlynář pohanky

45 let

19. Ing. Anna Vondráček Janíková, DiS.

učitelka tance
ekonom

38 let

20. Michal Velecký

podnikatel
profesionální sportovec

35 let

21. Ing. Radim Petřík

zahraniční obchodník

39 let

Komentář paní Mgr. Zdeňky Leščišínové – bývalé starostky města Frenštát pod Radhoštěm

Většinu svého profesního života jsem prožila vedle mladých lidí, kteří mi často byli inspirací. Věřím, že nyní nastal čas, aby to byli právě oni, kdo naše město povedou dále. Vím, že mnohým z nich chybí zkušenosti a třeba i ostřejší lokty, ale mají všechny předpoklady uspět, protože v sobě mají pokoru, jsou slušní, čestní, odborně zdatní, zvídaví a mají odvahu navázat na to, co se podařilo a chuť změnit to ostatní, jsou odhodlaní a umí si stát za svým. Nebojí se úkolů, které na ně budou čekat, a že jich nebude málo. Pokud se naše město má dále rozvíjet a růst, nutně potřebujeme pohled mladší generace, ale ne té, která se žene jen za funkcemi a vlivem. Takový přístup má obyčejně jepičí život. Věřím, že většina voličů ocení jejich odvahu a snahu s vědomím toho, že za nimi nestojí žádná politická strana, žádný donátor, a že se sami museli veřejnosti představit při sběru podpisů voličů, museli obhajovat a vysvětlovat svůj program, což není vůbec snadné. Podpořme je prosím a dejme jim svůj hlas. Věřím, že nás nezklamou.

Volební program 2022 – 2026

Projděte si jednotlivé body.

Veřejné akce

Kdy se společně můžeme vidět?

Lenny

Máte otázku na tělo, nebo Vás v našem městě něco pořádně štve?

Pošlete nám Váš názor nebo dotaz přes kontaktní formulář. Zprávu lze zaslat inkognito.

Přijďte nás podpořit v komunálních volbách 2022

#vratisenamto

#modernimestopodhorami

#modernilide

#srdcebeskyd

#modernimestobeskyd